Vacatures in het werkveld:

Water (Algemeen)

Het werkveld water omvat alles wat te maken heeft met waterbeheer, waterveiligheid en waterkwaliteit. Het gaat hierbij om het beheren van oppervlaktewater, grondwater en drinkwater. Waterbeheer houdt in dat men het waterpeil reguleert, het water zuivert en wateroverlast voorkomt. Waterveiligheid is gericht op het beschermen van Nederland tegen overstromingen en het garanderen van een veilige leefomgeving. Waterkwaliteit richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van het water en het voorkomen van vervuiling. Werkzaamheden in dit werkveld variëren van beleidsontwikkeling tot projectmanagement en van monitoring van waterkwaliteit tot het ontwerpen van waterkeringen. Voorbeelden van organisaties die zich bezighouden met water zijn de waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat. Het werkveld water is zeer belangrijk voor Nederland, gezien de ligging van ons land en de problematiek rondom de klimaatverandering en zeespiegelstijging.

Niets gevonden.
keyboard_arrow_up