Vacatures in het werkveld:

Handhaving

Het werkveld handhaving richt zich op het controleren en handhaven van wet- en regelgeving met betrekking tot het milieu. Dit kan gaan om onderwerpen als afval, bodem, geluid, lucht- en waterkwaliteit en het voorkomen van milieuverontreiniging. Handhavers werken bij overheidsinstanties als gemeentes, provincies, waterschappen en inspectiediensten. Zij hebben als taak om bedrijven en particulieren te controleren op het naleven van milieuregels en bij overtredingen handhavend op te treden. Dit kan variëren van het geven van een waarschuwing of een boete tot het stilleggen van een bedrijfsactiviteit. Ook hebben zij een rol in het toezicht houden op de naleving van vergunningen en het onderzoeken van milieuovertredingen. Handhaving is een belangrijk aspect om een goede leefomgeving te waarborgen en de natuur te beschermen.

keyboard_arrow_up