Vacatures in het werkveld:

Wegenbouw

Het werkveld wegenbouw richt zich op het ontwerpen, aanleggen, onderhouden en verbeteren van wegen en wegeninfrastructuur. Wegenbouwers werken vaak in opdracht van overheden, zoals gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat. Het werk kan bestaan uit het ontwerpen van nieuwe wegen of het aanpassen van bestaande wegen aan nieuwe verkeerssituaties. Ook onderhoud van de wegen is een belangrijk onderdeel van het werk, zoals het repareren van asfalt en het vervangen van wegmarkeringen en verkeersborden. Verder houdt het werkveld wegenbouw zich bezig met het ontwikkelen van duurzame en innovatieve oplossingen om de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren, zoals slimme verkeerslichten en verkeersmanagementsystemen. Wegenbouwers werken vaak in teamverband en hebben veel contact met opdrachtgevers, onderaannemers en andere betrokken partijen zoals weggebruikers.

keyboard_arrow_up