Vacatures in het werkveld:

Civiele Techniek

Civiele techniek is het werkveld dat zich bezighoudt met het ontwerpen, bouwen en onderhouden van infrastructuur en bouwwerken in de openbare ruimte, zoals wegen, bruggen, tunnels, waterwerken, gebouwen en andere constructies. Het werkveld civiele techniek heeft als doel om de leefomgeving van mensen te verbeteren en te zorgen voor een veilige, duurzame en efficiënte infrastructuur.
Civieltechnische professionals werken samen met andere disciplines, zoals architectuur, bouwkunde, werktuigbouwkunde en elektrotechniek. Ze zijn betrokken bij alle fasen van een project, van ontwerp tot constructie en onderhoud. Civieltechnische professionals moeten kennis hebben van wiskunde, natuurkunde, materialenleer, hydraulica, constructieleer, geotechniek en andere technische disciplines.
Het werkveld civiele techniek is van groot belang voor de samenleving, omdat het infrastructuur levert die nodig is voor transport, waterbeheer, energievoorziening, communicatie en andere basisbehoeften.
Voorbeelden van beroepen in de Civiele Techniek zijn:
Civiel ingenieur: Deze professional is betrokken bij het ontwerp, de constructie en het onderhoud van gebouwen, bruggen, wegen, tunnels en andere infrastructurele projecten.
 
Geotechnisch ingenieur: Deze specialist is betrokken bij het onderzoek en de analyse van de grond en de rotsen waarop gebouwen en infrastructuur worden gebouwd.
 
Constructiemanager: Deze persoon is verantwoordelijk voor het beheren van de planning, het budget, de kwaliteit en de veiligheid van bouwprojecten.
 
Projectmanager: Deze professional is verantwoordelijk voor het beheren van de planning, de uitvoering en het budget van grote bouwprojecten.
 
Bouwkundig tekenaar: Deze persoon is verantwoordelijk voor het maken van gedetailleerde tekeningen en plannen voor bouwprojecten.
 
Waterbeheerder: Deze persoon is betrokken bij het beheer van de waterhuishouding in een bepaald gebied, zoals het ontwerpen van dijken, kanalen en sluizen.
 
Verkeersingenieur: Deze specialist is betrokken bij het ontwerpen en beheren van transportinfrastructuur, zoals wegen, spoorwegen en luchthavens.
 
Brugontwerper: Deze specialist is betrokken bij het ontwerp en de constructie van bruggen, viaducten en andere grote infrastructurele projecten.
 
Constructief ontwerper: Deze persoon is verantwoordelijk voor het ontwerpen en berekenen van de constructieve elementen van gebouwen en andere bouwwerken.
 
Infrastructuuradviseur: Deze expert geeft advies aan bedrijven en overheden over de ontwikkeling en het beheer van infrastructuurprojecten.

keyboard_arrow_up