Vacature

Environmental Engineer

Ben jij een ervaren milieutechnicus die graag een volgende stap bij de overheid wil maken?Bekijk dan deze vacature voor Environmental Engineer – USAG Benelux/Brunssum.

Functie-omschrijving

De werkzaamheden worden verricht binnen de sectie milieuzorg van de Environmental Division van de Directorate of Public Works (DPW). De sectie milieuzorg bestaat uit 1 Environmental Engineer en 3 Environmental Protection Specialists en heeft tot doel het adviseren en assisteren van de CDR USAG Benelux en diens commandanten bij de invoering en uitvoering van milieuzorg op alle Amerikaanse installaties zowel in Nederland, Belgie en Duitsland.

De Environmental Engineer (Hoofd milieuzorg) is direct verantwoording verschuldigt aan de DPW; en is verantwoordelijk voor de coordinatie van het milieuzorg proces USAG Benelux breed; en is verantwoordelijk voor en belast met het zijn van eerste aanspreekpunt inzake milieuzorg USAG Benelux intern en extern; is belast met de coordinatie van de uitvoering van milieuwet en regelgeving en het milieubeleid binnen USAG Benelux en geeft leiding aan de sectie milieuzorg. Functionaris is vanuit diens vakbekwaamheid verantwoordelijk voor advies en inhoudelijke ondersteuning aan commandanten en ondercommandanten om waar mogelijk obstakels vanuit milieuwet- en regelgeving weg te nemen, en roept daarbij zo nodig externe expertise in. Functionaris vertegenwoordigt het milieukantoor van HQ IMCOM-E in adhoc commissies en werkgroepen inzake milieuvergunningen, processen en milieuzorg, en vertegenwoordigt het hoofd milieuzorg Chievres bij diens afwezigheid.

1. Coordineert USAG Benelux breed het milieuzorgproces, door:

 • Het initieren, budgetteren, uitvoeren van milieuprojecten en het leveren van mankracht in het kader van milieuzorg( Tekenbevoegdheid tot US $ 500K);
 • Het inrichten en in stand houden van het milieuzorg systeem (USAG Benelux ISO 14001);
 • Het in bilateraal en multilateraal overleg met de milieucoordinatoren opstellen, sturen en evalueren van de USAG Benelux plannen. (EPAAS controle en uitvoeringsplan en andere plannen van aanpak)
 • Het evalueren van infra plannen en het adviseren over daarop afgestemde milieu maatregelen;
 • Het tussentijds evalueren en rapporteren aan de USAG Benelux CDR en DPW over de voortgang van het milieubeleid;
 • Het ontwikkelen van instrumenten ter verbetering van het milieusysteem USAG Benelux;
 • Het inventariseren, analyseren en rapporteren – via de USAG Benelux Command – over de gevolgen van externe milieuregelingen voor USAG Benelux aan HQ Army Environmental Command;
 • Het initieren, reviseren en aanvragen van diverse vergunningen (omgevingsvergunningen, ontheffingsvergunningen, etc);
 • Het initieren van diverse milieuonderzoeken tbv overeenkomsten tussen de diverse overheden bij sluiting en bij ingebruikname overdracht;
 • Het initieren en ontwikkelen van diverse milieu of milieugerelateerde trainingen;
 • Het evalueren van infra plannen en het adviseren over daarop afgestemde milieu maatregelen;
 • Het initieren / nomineren van personeel voor diverse Milieu awards programma binnen


US Ministerie van Defensie;

 • Het USAG Benelux breed ordenen en analyseren van USAG Benelux milieu uitvoeringsplannen en het formuleren van uitvoerbare milieuaktiviteitenplannen en doelstellingen voor CDR USAG Benelux t.b.v. milieuplanning;
 • Het jaarlijks opstellen van het evaluatie verslag tbv Ministerie van ILT;
 • Het initieren en coordineren van de uitvoering van periodieke audits om de werking van het milieuzorg systeem te toetsen.


2. Het zijn van eerste aanspreekpunt inzake milieuzorg intern en extern USAG, door:

 • Het geven van advies aan ICOM-E, USAG Benelux CDR en DPW mbt beleid,richtlijnen,vaste orders, procedures,werkinstructies en uitvoering van milieuzorg;
 • Het fungeren als materiedeskundige op het gebied van milieu en milieuzorg zowel binnen USAG Benelux als daarbuiten;
 • Het vertegenwoordigen van IMCOM-E en USAG Benelux als milieuadviseur in werk en projectgroepen intern en extern USAG Benelux;
 • Het onderhouden van contacten intern/extern US/NL/BE/GE defensie en met externe overheden en bedrijven over milieuzorgaangelegenheden binnen USAG Benelux;
 • Het deelnemen aan milieubijeenkomsten, themadagen en werkbesprekingen met( IMCOM-AEC);
 • Functionaris representeert het hoofd milieu Chievres en IMCOM-E bij de modificaties/ revisies/ en het initieren van vergunningen en bij besprekingen met diverse nationale overheden op diverse Installaties in Nederland-Belgie en Duitsland;
 • Het onderhouden van contacten intern/extern US/NL/BE/GE defensie en met externe overheden en bedrijven over milieuzorgaangelegenheden binnen USAG Benelux;
 • Het deelnemen aan milieubijeenkomsten, themadagen en werkbesprekingen met (IMCOM-AEC);


3. Coordineert de uitvoering van milieuwet- en regelgeving en het milieubeleid binnen USAG Benelux door:

 • Het coördineren en begeleiden(toezien op) van handhavingsbezoeken van de landelijke, provinciale of gemeentelijke milieu inspecties en het optreden als intermediar bij handhavingsproblemen;
 • Het in overleg afstemmen van uitvoeringsmaatregelen of adhoc spoedeisende milieubehoeftes, en het bespreken van centrale milieuboodschappen en functionele milieurichtlijnen tijdens periodiek overleg met de verantwoordelijke ondercommandanten over vakinhoudelijke zaken;
 • Het via CDR Benelux en zijn ondercommandanten zorgdragen voor terugkoppeling van het vastgestelde milieubeleid naar de werknemers;
 • Het samen met doelstellingen uit het US defensie beleid en het Nederlandse milieubeleid opstellen van de FGS(Final Governing Standards) Netherlands en het evalueren van de uitvoering;
 • Het zonodig toelichting geven over milieuzorgbeleid,planning en richtlijnen aan de USAG Benelux staf.
 • Het toezien op de uitvoering van controles en op naleving van de milieuregelgeving in de bedrijfsvoering op defensie locaties;
 • Het periodiek rapporteren over milieuknelpunten en over de voortgang van milieuplannen aan de CDR USAG Benelux en staf.


4. Geeft leiding aan de Sectie Milieuzorg.
Functie-eisen

 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in de Engelse, Duitse en Nederlandse taal
 • Brede kennis van het vakgebied milieu en de rol van milieuzorg daarbinnen.
 • Inzicht in mogelijke beschadigend effect van USAG bedrijfsprocessen op ecologische processen, klimaat, bodem, water, lucht, geluid, in de omgeving inclusief de mens.
 • Kennis van relevante Nederlandse, Belgische, Duitse, en Amerikaanse Milieu Wetgeving  en regelgeving.
 • Kennis van relevante US en NAVO defensie en USAG beleidslijnen,richtlijnen, en werkinstructies en voorschriften.
 • Inzicht in de USAG & IMCOM organisatie, bedrijfsvoering,regelgeving,procedures,operationele processen en besluitvormingsprocessen van USAG binnen IMCOM.
 • Vaardigheid in planning van de werkzaamheden van de verschillende medewerkers,het stellen van prioriteiten en het opstellen van milieu adviezen.
 • Vaardigheid in het houden van milieu audits,maken van analyses,en het opstellen van rapportages.
 • Vaardigheid in het opstellen,presenteren en verdedigen van adviezen.
 • Vaardigheid in het aansturen,bijsturen,coachen en motiveren van de medewerkers milieuzorg en de USAG Benelux milieucoordinatoren.


Kennis/Opleidingseisen:

 • HBO Milieu opleiding Milieukunde, Milieutechniek.
 • US EPA & NL gecertificeerde milieu opleidingen en cursussen op het gebied van milieuzorg.


Ervaringseisen:

 • Ruime ervaring (5 jaar) in dit vakgebied.
 • Ervaring binnen defensie in adviserende en coördinerende functies met milieuzorg taakstelling.
 • Ervaring met leiding geven, schriftelijk adviseren, schrijven van verslagen, rapporten en memo’s.
 • Ervaring met het opstellen van budgetplannen.
 • Ervaring met het werken in team verband.
 • Ervaring met het toepassen en toezicht op wet en regelgeving op het gebied van milieu. Ervaring met het tot stand brengen van bedrijfs en jaar planning.
 • Ervaring in het omgaan met weerstand bij het personeel ten aanzien van milieu en arbo.
 • Ervaring in defensieverband met handhavingsbezoeken van milieu inspecteurs.


Persoonlijke Eigenschappen:

 • Goede Sociale vaardigheden


Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau schaal 11
Maandsalaris Min €4.545 – Max. €6.237 (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Contractduur 1 jaar
Minimaal aantal uren per week 38
Maximaal aantal uren per week 38

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden
LET OP: het treft een tijdelijke functie voor de duur van 1 jaar met zicht op een permanente functie !

Solliciteren?
Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

 

Functie-eisen

Informatie

Direct Solliciteren
vacatures-bij-Ministerie van Defensie
Organisatie: Ministerie van Defensie
Specialisatie: Commercieel-technisch, Handhaving, Milieu, Milieutechniek
Regio: Limburg
Niveau: HBO
Direct Solliciteren

De technische vacature

Environmental Engineer

Deze technische vacatures zijn misschien ook interessant

vacatures-bij-Meant2B ICT Professionals

Business- en informatieanalist

Als Business- of Informatieanalist werk je aan uitdagende opdrachten bij grote aansprekende bedrijven. Je werkt samen met professionals in een omgeving met veel aandacht voor vakmanschap, persoonlijke groei en klanttevredenheid.
Niveau: HBO, WO
Specialisatie: ICT
vacatures-bij-Meant2B ICT Professionals

Functioneel Beheerder

Als functioneel beheerder werk je aan uitdagende opdrachten bij grote aansprekende bedrijven. Je werkt samen met professionals in een omgeving met veel aandacht voor vakmanschap, persoonlijke groei en klanttevredenheid.
Niveau: HBO, WO
Specialisatie: ICT
vacatures-bij-Boskalis

Ontwerpleider Infra

Heb je als ontwerpleider ervaring met infrastructurele of waterbouwkundige projecten? Dan komen we graag met je in contact voor de functie van Ontwerpleider Infra bij Boskalis Nederland.
Niveau: HBO
Standplaats: Papendrecht
Specialisatie: Civiele Techniek, Infra, Ondergrondse Infra, Wegenbouw
keyboard_arrow_up