SHE Specialist

Als SHE Specialist is het jouw drive om veiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu in de werksituatie continu te verbeteren en de plantperformance op het gebied van SHE op het hoogst haalbare niveau te brengen. Een verantwoordelijke en uitdagende functie waarvoor je stevig in je schoenen moet staan en die we natuurlijk niet zomaar aan iedereen toevertrouwen.