Beleidsmedewerker Water en Klimaatadaptatie

Functie-omschrijving Het klimaat verandert. In Nederland willen we de gevolgen van klimaatverandering zoveel als mogelijk opvangen en geven we invulling aan het Klimaatakkoord en het Deltplan Ruimtelijke Adaptatie. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) is vastgesteld dat Nederland de ambitie heeft om in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht te zijn. Binnen het domein Beheer Openbare […]